Verksted om attraktive lokale sentra

I forbindelse med arbeidet med tematisk kommunedelplan for lokale sentra og knutepunkter invitere byplankontoret større aktører som driver med eiendomsutvikling og planlegging på disse stedene til et møte med tema attraktive lokale sentra.

Møtet ble avholdt 18. juni 2018 i Storsalen i Rådhuset. Formålet med møtet var å gi informasjon om planarbeidet, inspirasjon fra pågående prosjekter både i og utenfor Trondheim og få innspill fra deltakerne om hvordan vi kan få til mer attraktive lokale sentra.

På denne siden finnes presentasjonene som ble holdt på møtet, samt en oppsummering av verkstedet som ble gjennomført på slutten av dagen. Resultatene fra dette vil bli tatt med som innspill til det videre arbeidet med lokale sentra.

Attraktive lokale sentra verksted.pdf

Arbeidet med kommunedelplan for lokale sentrum og knutepunkter

Prosjektleder for kommunedelplanen Merete Wist fortalte om planarbeidet. Om målsettinger for arbeidet, stedsanalyser som gjennomføres for alle lokale sentra og resultater fra medvirkningsprosesser med byens innbyggere.


Kopi av Tematisk KDP lokale sentra og knutepunkter - møte 18.0618.pdf

Saupstad - et lokalt sentrum planlagt i en annen tid

Programleder for Områdeløft på Saupstad Are Risto Øyasæter fortalte om videreutvikling av Saupstad lokale sentrum. Om samskaping og møteplasser.

Samskaping av Saupstad bydelssentr.pptx.pdf

Nye lokale sentra under utvikling i Trondheim - Ranheim lokale sentrum

Mette Pütz fra Selberg Arkitekter fortalte som bolig- og sentrumsprosjektet som er under utarbeidelse for Veidekke og Coop på Ranheim.

Kopi av Ranheim Senter 018.06.2018.pdf

Nye lokale sentra under utvikling i Trondheim - Øvre Rotvoll lokale sentrum

Petter Paus fra Pir II AS har jobbet med områdeplanen for Øvre Rotvoll helt fra starten av og fortalte om det helt nye lokale sentrum som de planlegger på Øvre Rotvoll.

Kopi av 180618 Lokalt sentrum_p.pdf

Selvaag Bolig - fra eiendomsutvikling til byutvikling

Utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i Selvaag Bolig fortalte om hvilke tiltak og metoder Selvaag Bolig legger til grunn for planleggingen av framtidens bærekraftige nabolag.

Kopi av 180618_Metode_SBO.pdf

Planer for Lilleakerbyen - fra Lukket senter til åpen by

Administrerende direktør i Mustad Eiendom, Olav Line, fortalte om deres planer for Lilleakerbyen. Planene omfatter blant annet å omforme kjøpesenteret CC Vest som de i dag mener er for lukket, og bygge en ny bystruktur.

Kopi av juni 2018 Trondheim Kommune.pdf