Attraktiv og klimavennlig

Attraktiv og klimavennlig by - to sider av samme sak?

En areal- og transportutvikling som gir mindre bilbaserte og mer klimavennlige byer, er også en utvikling som kan bidra til at byene blir mer attraktive for innbyggere og virksomheter. Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som konkluderer dette etter å ha sammenstilt eksisterende kunnskap som omhandler areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer.

Kunnskapsgrunnlag TOI kort.pdf

Oppskriften for areal- og transportutvikling som gir mer klimavennlige og attraktive byer kan dermed listes opp som:

  • utvikling av nye boliger, arbeidsplasser, handel med videre, skjer som fortetting og transformasjon i og ved sentrum, byspredning stoppes
  • sentrum og lokalsentre styrkes, videre utbygging av eksternt lokaliserte handleområder stoppes
  • kollektivtilbudet forbedres
  • det legges bedre til rette for sykling og gåing
  • det iverksettes restriktive virkemidler mot biltrafikken

Transportøkonomisk institutt (TØI) sammenstilte i 2017 et kunnskapsgrunnlag som i hovedsak er rettet mot overordnet planlegging, men kan også være nyttig for andre plannivåer.

Attraktive Trondheim og Lademoen.mp4
Attraktivt bomiljø: Videosnutten viser et bomiljø på Lademoen som feirer 100-årsdagen til bygningene sine. Her er solrikt uterom som åpner for ulike sosiale muligheter - også en 100-årsdag hvor hele byen var invitert. Video: Tove Hellem.
Brattøra sett fra nord - Trondheims nye skyline. Foto: Tove Hellem

Trondheim og andre norske byer står overfor store utfordringer når dagens byutvikling skal snus til en utvikling som bidrar til at byene blir mer klimavennlig og attraktive. Byutvikling - fortetting og byomforming i eksisterende, tette, sentrumsnære områder - krever at byene tar ansvar for og styring av byutviklingen på en helt annen måte enn ved enkle feltutbygginger. Som følge av dette har Trondheim kommune flere strategiske planer nå under utarbeidelse. Planene skal bli verktøy for en byutvikling som både er mer attraktiv og mer klimavennlig. Planer er likevel en ting. Det viktigste er imidlertid at disse følges opp gjennom alle de små og store enkeltbeslutninger som kommer i etterkant. Kunnskapsgrunnlaget fra TØI er til hjelp på veien.

Her finner du hele hovedrapporten: Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlig og attraktive byer.