Høringsutkast av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Formannskapet vedtok 13. august 2019 at evalueringsrapporten av parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim 2050 skal danne grunnlaget for sentrumsstrategien, og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. oktober 2019.

Vedlegg 1_Evalueringsrapport Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.pdf

Evalueringsrapporten av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.

Vi vil ha innspill fra deg!

Slik kan du være med å påvirke:

Saksprotokoll - Høring - Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi.pdf
Høring - Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi.pdf

Vedlegg

Det er et omfattende materiale som følger saken, og som danner grunnlag for rådmannens høringsforslag:

Vedlegg 2_Innbyggernes innspill til utstillingen Framtidsbilder april 2019.pdf
Vedlegg 5_Stedsanalyse Trondheim sentrum 2018.pdf
Vedlegg 8_Medvirkningsheftet Byutvikling for alle.pdf
Vedlegg 11_Tetthet i Trondheim.pdf
Vedlegg 3_Program for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.pdf
Vedlegg 6_Innbyggerpanel om byutvikling 2018.pdf
Vedlegg 9_Resultater verksted eksisterende verdier 2018.pdf
Vedlegg 12_Utkast til rapport Barn i sentrum 2018.pdf
Vedlegg 4_Notat_Flere boliger i og nær Midtbyen
Vedlegg 7_Gjestebud om byutvikling 2018.pdf
Vedlegg 10_Resultater verksted byliv og gatebruk i Midtbyen 2018.pdf