Havstad

stedsanalyse

Samlet stedsanalyse

Havstad_samlet analyse.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter: