Spongdal

-under arbeid-

Medvirkningsmateriale

Dette er materiale for deg som skal holde gjestebud der tema for diskusjon er lokalsenterutvikling.

Trykk på bildet for å komme til nedlastbart dokument med bilder og kart over lokalsenteret.

spongdal.pdf

Samlet stedsanalyse

Kommer snart

Kartlegging og analyser av deltema

Historisk utvikling

Natur og landskap

Byform og bystruktur

Mobilitet

Byliv