Ranheim

stedsanalyse

Samlet stedsanalyse

På Ranheim er det mange lokalsenterfunksjoner. I området på sletta ved Ranheim skole er det mange tjeneste- og aktivitetstilbud. Ranheim idrettshall har en stor målgruppe, ikke bare blant lokalbefolkningen på Ranheim, men også for de som driver med sport i byen. Ved idrettshallen finnes også bibliotek, kulturscene, treningssenter og næringsvirksomhet som tannlege. Ranheim stadion tiltrekker seg folk, både på eliteseriekamper og til lokale oppgjør. Videre finnes det barnehager, helse-velferdssenter og restaurant.

Mange områder på Ranheim er under endring. Planer for et nytt lokalsentrumsområde med blant annet et bredere handelstilbud enn det som finnes på Ranheim i dag, er underveis. Metrobussen har sin endestasjon her. I tillegg bygges det nye boliger, både i Ranheimsfjæra og på Vestre Ranheim.

Denne analysen er en sammenstilling av de andre analysekartene for de ulike deltemaene.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Ranheim_samlet analyse feb 20.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter:
Ranheim i kommuneplanens arealdel.
Gjeldene reguleringsplaner, og status i plan- og byggesaker som er under behandling kan du se her.