Ranheim

stedsanalyse

Mobilitet

Ranheim_mobilitet 1til6500 1.pdf

Ranheim ligger et stykke utenfor Midtbyen, men med den nye metrobusslinjen kommer man seg til Munkegata på drøye 20 minutter! På sykkel tar turen om lag 30 min, med mindre man har el-sykkel. Da går det nok enda raskere.

Jernbanen var lenge viktig for Ranheim. I dag fremstår den mest som en barriere som deler stedet i to. Der man tidligere krysset sporet i plan, er det nå satt opp høye gjerder av sikkerhetsmessige årsaker. Det er imidlertid en mulighet for at stasjonen igjen blir et stoppested. Det er planlagt en ny stasjon på Ranheim i forbindelse med omlegging og utbygging av dobbeltspor. Dette vil imidlertid ta lang tid, og i mellomtiden kan den gamle stasjonen bli tatt i bruk midlertidig. Med omleggingen av jernbanen til ny trasé med tunnel, vil barrierevirkningen av dagens jernbanespor forhåpentlig vis bli mindre. Kanskje kan det bli en ny gang- og sykkelvei?

Nettverket av gang- og sykkelveier er relativt godt, men det planlagte nye sentrumsområdet har en noe kronglete kobling til det eksisterende sentrumet og føles mer tilrettelagt for bil enn gående og syklende med sine store rundkjøringer og brede gater. Denne koblingen bør styrkes i fremtiden.

PS. det er to versjoner av mobilitetsanalysen der vi har tatt utgangspunkt i to ulike punkt for å finne rekkevidder på gangavstand, et punkt ved hvert metrobusstopp.

Den gamle jernbanestasjonen får en mulig gjenåpning før ny trasé og dobbeltspor er på plass.
Jernbanen deler Ranheim i to.
Fine gangveier langs fjorden ved de nye boligområdene.
Fin, men noe kronglete gang- og sykkelvei.
Metrobussen effektiviserer reisen til Midtbyen.
StøysonerGul sone betyr et støynivå på 55-60 db, og rød sone betyr 65-70db. I rød støysone skal bygg med støysensitive bruksformål (f.eks. bolig) unngås.
MiljøpakkenHer kan du se prosjekter miljøpakken har på gang i området som skal bedre fremkommeligheten og gjøre Trondheims transportsystem mer miljøvennlig.