Ranheim

stedsanalyse

Byliv

Ranheim_byliv nytt utsnitt feb 20.pdf

Ranheim har mange tilbud og aktiviteter andre lokalsentre bare kan drømme om; et nytt bibliotek, friidrettshall, idrettsbaner, badeplasser, og et fotballag i tippeligaen! Idrettsbanene brukes av mange og er viktige for lokalmiljøet, og for resten av bydelen.

I 2010 åpnet den nye skolen og friidrettshallen på Ranheim, og i 2016 åpnet kulturtribunen, som, i tillegg til å gi større tilskuerkapasitet på hjemmebanen til Ranheim IL, rommer biblioteket, et treningssenter og en tannklinikk. Like ved siden av idrettsannlegget er en matbutikk under oppføring, og litt lengre opp i veien finner man en restaurant og frisør. Alt dette fører til at man i dag oppfatter flata med idrettsbanene som sentrum av Ranheim.

Stedet mangler i midlertid et større handels- og servicetilbud, og dette er planlagt lagt sørvest for det eksisterende sentrumet, på motsatt side av jernbanen. Tidligere var det dette som var sentrum på Ranheim, i tilknytning til jernbanestasjonen og med et mindre handelstilbud som nå er nedlagt.

Folkets hus har lenge vært en institusjon i lokalmiljøet og det opprinnelige bygget ble oppført av arbeiderforeningen på stedet i 1898. I dag drives huset av lokale frivillige organisasjoner og brukes til diverse sammenkomster og til utleie.

Langs hele fjorden er det tilgjengelige og gode rekreasjonsområder med badeplasser, lekeplasser og vakker natur. Turveien langs vannet går videre forbi Grilstad og Rotvoll til Lade.

Idrettsbanene og kulturtribunen der det nye biblioteket ligger.
Rekreasjonsområder langs fjorden gir mulighet for både bading, tur og lek.
Opparbeidede parkområder ved de nye boligområdene.
Lekeplass i skolegården til gamle Ranheim skole.
Folkets hus - en viktig institusjon i lokalmiljøet.Foto: Trondheim byarkiv
FunksjonsfordelingLys oransje - bolig Rød-oransje - undervisningsbygg og barnehagerBlå - næringsbygg og bevertningLilla - kontorbyggGul - kultur- og idrettsbyggGrønn - helsebyggLysegrønn - industri og lager
Plan for friluftsliv og grønne områderKart som viser kommunens plan for friluftsliv og grønne områder. Trykk her om du ønsker kartet i egen vindu.Kartet viser også lekeplasser og nærmiljøannlegg, og underdekning på disse.