Ranheim

stedsanalyse

Byform og bystruktur

Ranheim_bystruktur nytt utsnitt feb 20.pdf

Bebyggelsen på Ranheim var lenge lav og spredt småhusbebyggelse. Det er først de siste årene at det har kommet leilighetsbygg på 3-5 etasjer i Ranheimsfjæra og på vestre Ranheim.

Sentrum av Ranheim ligger på en flate, og høye bygningselementer stikker seg derfor lett ut og blir landemerker/orienteringspunkt i området. Dette gjelder kirketårnet og pipa til Ranheim fabrikker.

Det er flere viktige siktlinjer på Ranheim. Sikten mot og langs fjorden er viktig for å bevare stedets kontakt med vannet. Kirka som landemerke er viktig historisk og som identitetsbærer. Historisk og landskapsmessig viktig er også sikten mot vestre Ranheim gård, og langs aléen nedenfor. I tillegg er den visuelle koblingen mellom det som oppfattes som sentrum i dag, ved fotballbanene, og det som skal utvikles til sentrumsområde i fremtiden, ovenfor jernbanen, svært viktig for å få området til å henge sammen.

Det er i dag ingen definerte torg eller plasser på Ranheim.

Nyere blokkbebyggelse og eldre småhusbebyggelse.
Sikt over jernbanen fra området avsatt til nytt sentrum ned mot flata som i dag oppfattes som sentrum.
Sikt mot jernbanestasjonen og kirka langs Horgvegen.
Sikt over idrettsbanene mot kirka.
Sikt langs allé mot vestre Ranheim.
Eiendomsstruktur:Grønt - borettslagLilla - privatRosa - kommunaltOransje - fylkeskommunaltGult - statens vegvesen
BakkeparkeringArealer brukt til bakkeparkering