Sverresborg

stedsanalyse

Samlet stedsanalyse

Sverresborg er et område på Byåsen, avgrenset av Bymarka i vest og nord, Ila i nordøst, Byåsveien i øst og Sverresdalsveien i sør. Dette er området rundt Kong Sverres gamle borg, Zion. Dette var landets første steinborg, og de gamle borgruinene utgjør i dag sentrum i Trøndelag Folkemuseum. Her ligger også Wullumsgården, et godt bevart gårdsanlegg fra tidlig 1800-tall. Til sammen utgjør dette et av Trondheims viktigste historiske miljø.

På Sverresborg ligger kjøpesenteret Byåsen butikksenter (1962), som er et av Norges eldste. Her finnes et bredt handelstilbud. I 2016 kom også Sverresborg senter som økte tilbudet på stedet ytterligere.

Sverresborg er en portal til marka som er viktig ikke bare lokalt, men for hele byen. Nærheten til marka er et av stedets viktigste egenskaper.

Byåsen_samlet analyse.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter:
Sverresborg i kommuneplanens arealdel.
Gjeldene reguleringsplaner, og status i plan- og byggesaker som er under behandling kan du se her.