Sverresborg

stedsanalyse

Byliv

Byåsen_byliv.pdf
  • Handels- og tjenestetilbudet er konsentrert i de to butikksentrene, foruten de to dagligvarehandlene lengre sør i Gamle Oslovei. Her finnes apotek, bokhandel, vinmonopol, kafeer, frisør m.m.
  • Arealene innendørs på Byåsen butikksenter (som tidligere var i friluft) er kanskje stedets fremste møteplass med kafeer, butikker og sitteplasser langs en slags innendørs handlegate
  • Begge sentrene er relativt inadvente og forholder seg ikke i stor gran til gaterommene utenfor. Det finnes benker utendørs, men ingen gode, sentrale uterom hvor man ønsker å sette seg ned med f. eks. en is
  • Folkemuseet er en viktig og flott møteplass, men kanskje først og fremst for byen som helhet, og ikke lokalt på Sverresborg. Det er dessuten kun tilgjengelig for betalende kunder
  • Det finnes imidlertid store attraktive gratis rekreasjonsområder med marka like ved. Skiløyper og turveier begynner her, og ved Theisendammen er det mulighet for bading og fiske
  • Ved byåsbakken ligger det en utfartsparkering. Også parkeringsplassen ved butikksenteret er nok mye brukt av de som kommer kjørende for å gå på tur
  • Også grøntområdene i boligområdene er aktivt i bruk til nærturer, skøytebane, lekeplasser med mer
  • Stokkjordet er mye i bruk til skilek om vinteren
  • Det finnes hele 5 barnehager i området
  • Sverresborg skole ligger i utkanten av det lokale sentrumet
Byåsen butikksenter er kanskje stedets fremste møteplass
Men arealene utenfor er ikke spesielt hyggelig utformet
Nye Sverresborg senter utvidet handelstilbudet på stedet ytterligere
Olajordet og Dyrborgskogen blir brukt til lek og nærturer
Stokkjordet med hester på sommeren og skilek på vinteren
Den lille grusplassen nord for Sverresborg borettslag blir gjort om til skøytebane om vinteren
FunksjonsfordelingLys oransje - bolig Rød-oransje - undervisningsbygg og barnehagerBlå - næringsbygg og bevertningLilla - kontorbyggGul - kultur- og idrettsbyggGrønn - helsebyggLysegrønn - industri og lagerGrå - udefinert
Plan for friluftsliv og grønne områderKart som viser kommunens plan for friluftsliv og grønne områder. Trykk her om du ønsker kartet i egen vindu.Kartet viser også lekeplasser og nærmiljøannlegg, og underdekning på disse.