Sverresborg

stedsanalyse

Mobilitet

Byåsen_mobilitet.pdf
  • Busslinjer til byen, Skistua og Lerkendal
  • Avgang mot sentrum hvert 10. minutt i rush og hvert 20. utenom rush
  • Metrobusslinje 3 i Byåsveien ca 10 min gange fra Sverresborg
  • På sykkel er det under 15 minutter ned til Torget, men noe lengre opp bakkene
  • Folkemuseet oppleves som en barriere for gående
  • Mange fine, grønne snaveier gjennom grønne lommer
  • Stien langs Lagmann Lindboes vei stopper ved møtet med innkjøringsveien til boligene langs Fjellseterveien. Foruten et smalt og delvis ødelagt fortau, mangler det herfra en kobling for gående ned til og over Fjellseterveien
  • Sverresborg Allé, Gamle Oslovei og Breidablikkveien bidrar med mest støy og støv gjennom området
Veiene som bidrar med mest støv og støy, og som også er hovedårene for buss.
Store parkeringsarealer ved butikksenteret.
Grønne snarveier.
Stien langs Lagmann Lindboes vei stopper før den når Fjellseterveien
StøysonerGul sone betyr et støynivå på 55-60 db, og rød sone betyr 65-70db. I rød støysone skal bygg med støysensitive bruksformål (f.eks. bolig) unngås.
MiljøpakkenHer kan du se prosjekter miljøpakken har på gang i området som skal bedre fremkommeligheten og gjøre Trondheims transportsystem mer miljøvennlig.