Risvollan

stedsanalyse

Samlet analyse

Risvollan ble bygget ut etter en helhetlig områdeplan på 70-tallet. Utbyggingen betegnes som epokegjørende av byantikvaren og boligområdene har derfor blitt lagt under en hensynssone. Bebyggelsen kjennetegnes av et separat veisystem for gående og bilister, god landskapstilpasning med store grønne lommer og et tydelig sentumspunkt markert ved et høyhus. Her ligger Risvollan senter med en høy konsentrasjon av funksjoner; bibliotek, butikker, lege og tannlege. Sentrumsområdet vil de nærmeste årene gjennomgå store endringer da planer om å bygge om og bygge nytt er underveis.

Marka ligger som nærmeste nabo til området og gir gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. I tillegg ligger Utleirahallen og en kunstgressbane like ved.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Risvollan_samlet analyse.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter:
Risvollan i kommuneplanens arealdel.
Gjeldene reguleringsplaner, og status i plan- og byggesaker som er under behandling kan du se her.

Medvirkningsmateriale

Dette er materiale for deg som skal holde gjestebud der tema for diskusjon er lokalsenterutvikling.

Trykk på bildet for å komme til nedlastbart dokument med bilder og kart over lokalsenteret.

risvollan.pdf

Samlet stedsanalyse

Kommer snart