Risvollan

stedsanalyse

Byform og bystruktur

Risvollan_bystruktur.pdf
  • Høyblokka som et landemerke i område, godt synlig orienteringspunkt med siktlinjer inn mot bygget mellom boligbebyggelsen. Viser hvor sentrum av området befinner seg
  • Lav og tett bebyggelse fra 70-tallet, med store grønne rom i mellom. De grønne bekkedalene ble tatt vare på ved utbyggingen, og gjør boligområdet godt landskapsmessig tilpasset
  • Lange siktlinjer gjennom landskapsrommene
  • Bebyggelse fra de senere årene på Utleira sør for Blaklivegen, er bygget med mer høyde og tetthet, men med en variasjon i typologi av rekkehus og leilighetsbygg på 3-5 etasjer
  • Den nye bebyggelsen er uten den samme landskapsmessige tilpasningen som preger de eldre utbyggingene, men et grøntdrag langs Steindalsbekken er bevart og oppgradert
  • Gården Utleira ligger godt synlig i terrenget med et kulturlandskap i bakkene nedenfor
  • Mye areal til bakkeparkering utenfor senteret. Parkering i boligområdene er stort sett lagt i utkanten i tilknytning til hovedveiene
Høyblokka er landemerket som viser hvor sentrum ligger.
Siktlinjer mot horisonten gjennom boligområdet.
Lav rekkehusbebyggelse med en høyblokk som landemerke fra utbyggingen på 70-tallet.
Nye rekkehusområder på Utleira.
Ny bebyggelse som skiller seg fra den eldre ved å være høyere og tettere.
Eiendomsstruktur:Grønt - borettslagLilla - privatRosa - kommunaltOransje - fylkeskommunaltGult - statens vegvesen
BakkeparkeringArealer brukt til bakkeparkering