Charlottenlund

stedsanalyse

Samlet stedsanalyse

Charlottenlund_samlet analyse.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter: