מתמטיקה

'אולימפיאדה ארצית במתמטיקה לתלמידי כיתות ג'-ו

גם תלמידי כיתות א-ב יכולים להשתתף, אבל הם יבצעו את השאלון של ג-ד


באולימפיאדה 3 שלבים,

שני שלבים ראשונים ייערכו באינטרנט

שלב הגמר יתקיים במספר אוניברסיטאות בארץ

התחרות היא אישית


ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ולא דרוש רישום מראש.

שלב א' כבר התחיל ומסתיים ב28.10

.תלמידים המעוניינים להירשם יבצעו את הרישום ואת שלב א׳ בבית בקישור המצורף:

http://www.israelmath.com/olymp


https://sites.google.com/a/hadror.org.il/main/topics/math/mhnh-hymwnym-bmtmtyqh

מתמטיקה בשואה - קישור למאמר " מחברת אחת מגטו טרזין"

מתמטיקה - 70 שנה למדינה

תקומטיקה

שטח והיקף - 70 שנה למדינת ישראל

פינת חשבון - מדינת ישראל בת שבעים

מצאו את ה-70