צייר ריבוע או עיגול

אתגר 1 - ציור ריבוע

גורם פעולה "כאשר לוחצים על ..."

"נקה" למחיקת הציורים הקודמים

נקודת פתיחה של דמות החתול במרכז הבמה , "הצג" , "קפוץ אל... (x,y)"

שימוש בפקודות מקבוצת תנועה : קפוץ אל... (x,y) , הסתובב ___ מעלות, זוז___. צעדים

שימוש בפקודות מקבוצת עט: קבע צבע עט, עט מעלה, עט מטה

החתול יצייר מעגל שלם ויחזור למקומו בעזרת "פנה לכוון 90 מעלות"

החתול יאמר "סיימתי"


  • נסו לגרום לתנועת הליכה בעזרת "החלף תלבושת" תוך כדי זוז___. צעדים


אתגר 2 - ציור מעגל

גורם פעולה אחר (למשל רווח) "כאשר לוחצים על ..."

"נקה" למחיקת הציורים הקודמים.

נקודת פתיחה של דמות החתול במרכז הבמה, "הצג" , "קפוץ אל... (x,y)"

שימוש בפקודות מקבוצת תנועה : קפוץ אל... (x,y) , הסתובב ___ מעלות, זוז___. צעדים

שימוש בפקודות מקבוצת עט: קבע צבע עט, עט מעלה, עט מטה

החתול יצייר מעגל שלם ויחזור למקומו בעזרת "פנה לכוון 90 מעלות"

החתול יאמר "סיימתי"

  • נסו לגרום לתנועת הליכה בעזרת "החלף תלבושת" תוך כדי זוז___. צעדים