חופשות תלמידי בית הספר לשנת הלימודים התשע"ט 2018-2019

חגי ישראל

ימי צום

ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.