כדור קופץ לסל

שלבים מכינים:

קביעת במה

דמות כדור

יבוא דמות טבעת מיקום בשכבה הקדמית

אתחול:

דגלון ירוק נקודת פתיחה של כל הדמויות

"קפוץ אל (X,Y)"

"קבע גודל ל␣␣␣"

קביעת שכבה קדמית /אחורית

יזימת פעולת קליעה:

גורם פעולה "כאשר לוחצים על ..." בלחיצה על דמות הכדור

תנועה מתמשכת : "גלוש אל...(X,Y)" ←"גלוש אל...(X,Y)"←

יצירת משתנה:

  • הוספת משתנה נקודות/ תוצאה
  • איפוס המשתנה באתחול (בדגל)
  • שינוי ערך משתנה בקליעה לסל

אתגר:

  • גִרְמוּ לכדור לֵדַבֵּר לדוגמא: "לחצו עליי לקליעה לסל "
  • צרו מצב שבו אם לוחצים על הכדור הוא יקלע לסל וכאשר לוחצים על רווח הוא יקפץ לכוון החוץ "OUT".
  • הוספת צלילים.