ישיבת תשתית ורשת - ועדת תקשוב 17-1-2016

לכל הנוגעים בדבר,

להלן תמצית פגישת ועדת תקשוב - ועד מוסדי

ישיבת תשתית ורשת - ועדת תקשוב 17-1-2016 23:00 - 21:00.

נכחו הגב' נורית עירוני, הגב' שרי פולק, מר דורון כהן נצר, מר אבי עטר, מר מאיר אדרי, מר רועי פטל, מאור מזרחי- רכז תקשוב ומידענות בית ספרי.

-ניתנה סקירה של תשתית הרשתות השונות בביה"ס ומפרט הצרכים הקיימים בהם.

-הוצגה יוזמת "קול קורא להצטיידות תשע"ו "

ההחלטות וההסכמות

1. הוחלט לנצל את תקציב ההצטיידות הקרובה (60000 ש"ח) לצמצום מפגעי קרינה אלחוטית לתלמידים ולצוות.

2. התקשורת האלחוטית בביה"ס תומר בתקשורת אלחוטית מנוהלת ובכל כיתה תותקן נקודת תקשורת קווית לעמדת מורה (ב 6 מהכיתות תישקל סלילה מחדש לא דרך כיתה שכנה). נתבים שאין להם חשיבות אלחוטית יכובו, יושבתו מלשדר WI-FI או יהוו נתבים קוויים בלבד.

3. ניהול המקרנים הידני כיבוי וטיפול, יועבר לניהול שרתי- בכדי לחסוך בעלויות תחזוקה וחשמל.

4. בארונות התקשורת יותקנו מתגים (סוויצ'ים) 100/1000 שיאפשרו תעבורת נתונים טובה יותר בתוך ומחוץ לביה"ס.

5. ביתרת הכסף ובתוספת תשלומי הורים יותקנו "עמדות רזות" שיחסכו את הצורך בהפעלת מחשב נייד בעמדת מורה, יחסכו מקום ולא ידרשו עלויות ריהוט השוות בערכם למחשב שולחני.

6. יופעל מעקב להתקדמות עבודות החשמל ושעוני השבת בעגלות הטעינה. טעינה תתאפשר רק מ15:15 ועד 7:30 בבוקר.

7. מאור ואבי עטר הוסמכו לפעול יחד, על פי קווים אלה, מול המועצה במכרז ולאפיין צרכים ומפרטים. במידת הצורך יעדכנו ויעזרו בהנהלת ביה"ס/ בוועדת התקשוב ובהנהגת ההורים.

כל האמור לעיל יעבור לפני כל פעולה שהיא את אישור מנהלת ביה"ס הגב' אורית בורלא

בברכה

מאור מזרחי