שמואל א, פרק א' פסוקים א'-י"ט

Post date: Oct 19, 2017 7:11:05 AM

שאלות לשמואל א, פרק א' פסוקים א'-י"ט

1. "וַיְהִי אִישׁ אֶחָד..." – מהיכן האיש, מה שמו ומאיזה שבט היה ?

2. מיהן נשותיו של אלקנה ? מה יש לאחת ואין לשניה? הבא דוגמא נוספת מהתנ"ך לשתי נשים הנשואות לאיש אחד ומצבם דומה!

3. להיכן היה עולה כל שנה אלקנה ? לשם מה היה עולה ?

4. מי היו הכהנים האחראים במשכן שילה? מיהו אביהם?

5. מה קיבלה חנה יותר מפנינה אחותה? מדוע עשה זאת אלקנה? האם לדעתך מעשה זה עורר כעס וקנאה אצל פנינה?

6. כיצד מנסה אלקנה לפייס את חנה אשתו? *הוכיחו מהסיפור שאלקנה השלים עם גזרת עקרותה של חנה , ואילו חנה לא השלימה עם כך והאמינה שתזכה לראות ילד?

7. מה נודרת (=מבטיחה) חנה לה' בתפילותיה לזכות לבן?