עטלף מתקרב ומתרחק

  • יבוא /הוספת במה (רקע) הוספת תמונת במה של מערה מהאינטרנט.
  • הוספת דמות עטלף חזיתית בעלת יותר מתלבושת אחת.
  • יצירת שתי תלבושות גב ללא עיניים וצללית לבנה מאחור.
  • מיקום ראשוני של הדמויות (על ידי הסתר, הצג וקפוץ אל..)
  • יצירת לולאת פעמים להתקרבות ולולאה להתרחקות.
  • יצירת תנועה לתנועת קפיצה של דמות ראשונה בנתיב X משתנה Y קבוע בלחיצה על דגלון ירוק.
  • החלפת תלבושת של הדמות תוך כדי תנועה.
  • הגדלת הדמות בתפריט מראה

  • הכנסת כל פקודות התנועה ללולאת לעולמים

bat.avi