אודות‏ > ‏

יעדיםיעדי מערכת החינוך לשנה"ל תשע"ז

יעד 1: תכנון ויישום תהליכי הוראה-למידה מגוונים וחדשניים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה

יעד 2: יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד.

יעד 3: קידום הישגי תלמידים בשפת אם, במתמטיקה ובאנגלית.

יעד 13: פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.

יעד 15: שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל מגזר.

בנוסף ליעדים של כלל מערכת החינוך יפעל ביה"ס לקידום התחומים הבאים:


נימוקים לבחירה

הערות

טיפוח ערכים ומורשת עם, חינוך  לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים.

הצורך להכשיר בוגר בעל ערכים וזהות יהודית, הגאה בעמו ומורשתו.

באמצעות תוכנית תל"י (יהדות וציונות) ותכנית בית ספרית "דרך, עם, ערך"

הקניית הרגלי עבודה נכונים ברשת האינטרנט והטמעת כלים ממוחשבים במערך ההוראה-למידה, במגמה לתת מענה לאתגרי הטכנולוגיה במאה ה-21.
 

הצורך להכשיר בוגר בעל כלים נכונים לרכישת ידע באופן עצמאי בעידן המידע הדיגיטלי.

התאמת גישת ההוראה והכלים הפדגוגים לשם קידום השיגים במכלול תחומי הדעת.

 

חשיפה טכנולוגית והקניית הרגלי עבודה- למידה נכונים באמצעות חומרים דיגיטלים. התנהגות נכונה וזהירה ברשת האינטרנט, מיומנויות איתור מידע, פיתוח יכולת ביקורתית להערכת מקורות מידע ופיתוח מיומנויות מיזוג מידע ותיעוד השימוש במקורות מידע. נגזר מאלו כי על המורים לפתח מיומניות אלה אצל הלומדים כיכולת עיונית בסיסית בעידן המחשב. באמצעות מתווה "המאה ה-21" לפיתוח סגלי ההוראה ובאמצעות קידום רכש והצטיידות.

למידה משמעותית לקידום הישגים לימודיים בדגש על תפקודי לומד במאה ה-21 

 

התמקדות עבודת צוות, בטיפול דיפרנציאל ופיתוח תחושת מסוגלות.

פיתוח הרגלי עבודה בצוות, לקיחת תפקידים שונים בצוותי למידה ובמיזמים חברתיים.  

הכלה

הצורך בשילוב התלמידים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענה מגוון על היבטיו השונים.

 

טיפוח אקלים מיטבי חינוכי -ערכי

תפיסה חינוכית בה אקלים מיטבי הוא תנאי למוגנות, בטחון, שייכות. צורך בהתמודדות עם בעיות משמעת, דרכי אכיפה לכל השותפים.

שילוב תוכניות כישורי חיים מפתח הל"ב.