תרגיל "למידה מרחוק" בשעת חירום 18-10-2017

הורים יקרים

שלום רב,

הנדון: תרגיל "למידה מרחוק" בשעת חירום

‏ביום רביעי כ"ח תשרי תשע"ח, ‏18 באוקטובר 2017, ישתתפו תלמידי ביה"ס בתרגיל למידה בחירום.

בתרגיל זה תתורגל למידה מרחוק בזמן חירום. ביום שנקבע לתרגיל, על התלמידים להיכנס למרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר בין השעות 22:00- 13:00 ולבצע את הפעילות הלימודית שהוזנה על ידי מחנך הכיתה והמורים המקצועיים וידווחו לו על הביצוע.

השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה מרחוק בפרט, בשגרה כמו גם בחירום, מהווים תחליף נוסף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיסית לבית הספר, בשל מצבי קיצון במזג האוויר ובעתות מתיחות בטחונית או חלילה מלחמה. למידה מרחוק תאפשר למורים לקיים שיגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט.

על כן, חשוב להכיר את הפורטל הבית-ספרי ומרחבי הלמידה הכיתתיים שבו, על מנת להצליח לקיים הוראה ותקשורת סדירה בין צוות בית הספר לבין התלמידים בשגרה ובחירום כאחד.

אתר בית הספר משמש כלי תקשורת מרכזי ומאפשר דרכי תקשורת מגוונות עם הצוות החינוכי של בית הספר (מחנכי הכיתה של ילדכם, מורים מקצועיים, יועצת בית הספר, המנהלת וכו'.)

חשוב להתנסות במערכת ולהכיר אותה מבעוד מועד, שכן תרגול והיכרות בשגרה מהווים בסיס להתנהלות בעת חירום.

נוקיר שיתוף פעולה וסיוע לילדכם,

ענת יעקובי מאור מזרחי

מנהלת בית הספר רכז תקשוב ומידענות