דמות קופצת בטרמפולינה ומחליפה תלבושת

  • הוספת דמות ראשונה בעלת יותר מתלבושת אחת.
  • הוספת דמות שנייה טרמפולינה.
  • יבוא /הוספת במה (רקע) מתאימה.
  • קביעת נקודת פתיחה לדמות הקופצת ולטרמפולינה (קפוץ אל X,Y)
  • תנועת קפיצה של דמות ראשונה בנתיב X קבוע Y משתנה בלחיצה על דגלון ירוק. (גלוש __ שניות ל X,Y)
  • החלפת תלבושת .
  • הוספת לולאת לעולמים.


אתגר

  • הוספת דמות שלישית (למשל מנורה/כוכב/ירח...)
  • שידור מסר "נגיעה" בדמות שלישית.
  • דמות קופצת קולטת מסר "נגיעה" ואומרת "יוההההההההוווווווווו".