דפי משימה - רובוטיקה

התחברות ראשונית לסקראץ 3 - רובוטיקה

ה1 - מחצית א

ה2 - מחצית א

ה3 - מחצית א

אמירים ה

תחרות מדעי המחשב ורובוטיקה - תש"פ

משימה 1 - הגשה עד 1.12.19

משימה 2 - הגשה עד 12.1.20

משימה 3 - הגשה עד 10.2.20

מצגת הכנה לחצי הגמר

מכתב הנחיות לחצי הגמר

משימת חצי גמר - ב17.2.20 בשעות 10:00-12:00

משימת גמר - ב 15.3.20


תקנון התחרות

תחרות מדעי המחשב ורובוטיקה - תשע"ט

משימה 1 - הגשה עד 4.2.19

משימה 2 - הגשה עד 4.2.19

משימה 3 - הגשה עד 18.2.19

משימה 4 - הגשה עד 11.3.19

משימת גמר 1

משימת גמר 2

משימת גמר 3

הנחיות לגמר - פרטים על התחרות


חידות - תשע"ט

מאי 2019 - "האוצר האבוד"

יוני 2019 - "הנסיעה המתעקלת"

התחברות הרובוט לסקראץ 3

סרטון התחברות