1.18 - פרק י"ח - הקרע בין שאול לדוד

Post date: Mar 15, 2018 8:31:23 AM

ברית שאול ויהונתן (בנו של שאול): פסוקים א' – ד'

אחרי שדוד מנצח את גולית דוד מגיע לבית שאול ולא חוזר לביתו.

יונתן בנו של שאול התיידד עם דוד והיה לחברו הטוב ביותר.

לאות ברית ביניהם נתן יונתן לדוד את המעיל שלו, המדים, החרב, הקשת והחגור.

שאול מתחיל לקנא בדוד: פסוקים ה' –ט'

דוד מאוד מצליח במלחמות נגד פלשתים. כאשר הוא חוזר שרים לו

"הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו" (פסוק 7) הכוונה ששאול הרג אלפי פלשתים אך דוד טוב ממנו הוא הורג עשרות אלפים.

כאשר שומע זאת שאול הוא מבין שהעם אוהב את דוד יותר והוא מתחיל לקנא בו.

שאול רוצה להרוג את דוד : פסוקים י' –יב'

באחד הימים שאול היה מאוד עצוב. הוא ביקש שדוד יבוא לנגן לפניו. באחת הפעמים כשדוד הסתובב ולא שם לב ניסה שאול להרוג אותו עם חרב.

שאול לא הצליח וניסה שוב אך ה' שמר על דוד ושאול לא הצליח. שאול הבין כי ה' עם דוד.

שאול מנסה להרוג את דוד במלחמה: פסוקים יג' – כו'

שאול מוריד את דוד לפקד על גדוד במקום על כל הצבא. שאול חושב שכאשר דוד ילחם הרבה יש סיכוי שהוא ימות. שאול מציע לדוד את בתו מרב. דוד עונה שהוא חושב שהוא לא מספיק טוב להתחתן עם בת המלך.

שאול בכל זאת רוצה אך מרב כבר התחתנה ללא ידיעתו של שאול עם מישהו אחר.

אחותה מיכל מאוד אהבה את דוד והציעה את עצמה. שאול מסכים ושולח את דוד להלחם בפלשתים בתמורה לבתו.

שאול חושב שדוד ימות במלחמה.

דוד מנצח ושאול מקנא: פסוקים כז' – ל'

דוד חוזר מנצח ומתחתן עם בת שאול.

שאול מבין שה' עם דוד והוא מקנא בו.