השתלמות כיתה חכמה - המאה ה-21

הנחייה יאיר פרבי

QR קוד - (Quick Response)

תמונה המורכבת ממספר רב של ריבועי פיקסל בתוך ריבוע שסריקתה מעבירה במהירות לאתר אינטרנט

סריקה של QR קוד מובילה אותנו לאתרי אינטרנט המלאים במידע מילולי, חזותי או שמיעתי. לכל כתובת אינטרנט ניתן ליצור QR קוד ולתת לתלמידים לסרוק, לקרוא/לשמוע או לצפות, לאסוף מידע ואח"כ לעבור לחלק של למידה פעילה בו הם צריכים למלא משימות. ניתן לעשות QR קוד לכל דבר.

המטלה המסכמת של ההשתלמות הזו היא יצירת פעילויות במגוון תחומי הדעת סביב דגם התבליט של מדינת ישראל בחצר בית הספר. כל מורה/צוות יצרו QR ראשוני למיקום מסוים בדגם לשם בניית מטלה.

מדריך לבניית אתר - סרטון 01

מדריך לבניית אתר - סרטון 02

מדריך לבניית אתר - סרטון 03

מדריך לבניית אתר - סרטון 04

מדריך לבניית אתר - סרטון 05

מדריך לבניית אתר - סרטון 06

עבודה עם כונן Google Drive א'-ת'

מדריך לכונן Google Drive - סרטון 01

מדריך לכונן Google Drive - סרטון 02

מדריך לכונן Google Drive - סרטון 03

מדריך לכונן Google Drive - סרטון 04

מדריך לכונן Google Drive - סרטון 05

מדריך לכונן Google Drive - סרטון 06

מדריך לכונן Google Drive - סרטון 07

עבודה עם טופס Google Form א'-ת'

מדריך לטופס Google Form - סרטון 01

מדריך לטופס Google Form - סרטון 02

מדריך לטופס Google Form - סרטון 03

מדריך לטופס Google Form - סרטון 04

מדריך לטופס Google Form - סרטון 05

מדריך לטופס Google Form - סרטון 06

למידה מבוססת פרויקטים - PBL

קישור לחוברת 'מעשה חושב'

קישור למצגת משימה

משימה

בונים יחידה מקוונת