טפסים וקבצים שימושיים

טפסים למורים

1

יצירת קשר עם ביה"ס

לוגו ביה"ס לדפים ולחוזרים

טופס תקלה מחשבים

מכתב הפרת כללי משמעת

מכתב אי הכנת שיעורי בית

טופס שעות נוספות - "אופק חדש"

הודעה להורי תלמיד שעות פרטניות ב"אופק חדש"

טופס היערכות

פינת לאום

בנימין זאב הרצל - חוזה המדינה

ראובן רבלין - נשיא המדינה

התקווה - המנון מדינת ישראל