אולימפיאדת התכנות הלאומית

כי כל אחד יכול...

↑ לכניסה כבר עכשיו לאתר התחרות, לחצו על סמל התחרות הרצויה שמעל כיתוב זה ↑

סיימתם את שלב האימון ? ודאו כי צברתם שלושה כוכבים בכל שלב בו עברתם !