אודות‏ > ‏

תקנון ביה"סב"דרור "- תל"י מאמינים כי כל תלמיד מסוגל להצליח. אנו שואפים לפתח מסגרת לימודית מאפשרת ותומכת.  מעשה החינוך הינו מארג של שיתוף פעולה בונה ותומך בין הורים, תלמידים וצוות. הדגשת הלמידה כערך, הבנת החוקים  והאחריות המשותפת לאכיפתם  יאפשרו שגרת עבודה מקדמת ופוריה.

על כל השותפים לזכור את  הזכות לכבוד והחובה לכבד,


 

"אדם לאדם – אדם"!

 

"מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים;  אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע;  

וּשְׂפָתֶיךָ, מִדַּבֵּר מִרְמָה. סוּר מֵרָע, וַעֲשֵׂה-טוֹב;  בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ." (תהילים לד , יב-טו)


 

כבוד לאדם ולרכוש

 • אנו מאמינים כי לכל תלמיד הזכות ללמוד, להתפתח בהתאם ליכולתו ולצרכיו באווירה ובסביבה תומכת, דיאלוגית ובטוחה תוך התחשבות בפרטיותו, רגשותיו ויכולותיו. 
 • כל באי בית-הספר יתייחסו בכבוד למורים, לאנשי צוות, לתלמידים ולהורים.
 • בבית הספר אנו פותרים מחלוקות בדרכי נועם ובהידברות. 
 • אלימות פיזית הינה פגיעה מכוונת בגופו של אדם אחר או ברכושו. אלימות מילולית הינה פגיעה מכוונת באדם אחר באמצעות שימוש במילים.
 • ביה"ס יגלה אפס סובלנות לאלימות.
 • נשמור על כללי התנהגות אלה כלפי הזולת, גם כאשר אנו משתמשים בתקשורת באמצעות האינטרנט לאחר שעות הלימודים ומחוץ לבית הספר.
 • בבית הספר אנו שומרים על רכוש הזולת, נכבד ונשמור גם על רכושנו הפרטי ונימנע מהבאת ציוד יקר או מסוכן לבית-הספר. 
 • נישמע להוראות צוות בית הספר במהלך שעות הלימודים ובפעילויות מחוץ לבית-הספר.

  

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"

(משנה, מסכת אבות)

 

אחריות ללמידה

 • נקפיד על קיום חובותינו כתלמידים: הגעה בזמן לביה"ס ולשיעורים, הבאת הציוד הנדרש לכל שיעור, ביצוע המטלות הלימודיות כנדרש והתנהגות נאותה. 
 • מורי בית הספר אחראים לקביעת תכני הלימודים ודרכי העבודה בכיתה בהתאם לתוכנית הלימודים ואחראים להוות דוגמה אישית ומשענת לתלמיד תוך שיתוף פעולה עם ההורים. 
 • בית הספר רואה חשיבות רבה בשיתוף ההורים בכל הקשור למערך הבית ספרי בתחום החינוכי, רגשי, לימודי וחברתי.

"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" (משנה אבות פרק ב משנה)


אחריות וכבוד לסביבה

 • נשמור ונטפח את הסביבה כך שתהא נעימה, תוך שמירה על ערכי קיימות. 
 • נשמור על ציוד בית הספר ומתקניו ונקפיד על ניקיון והיגיינה בחדרי השירותים.
 • נקפיד לאכול רק בכיתה. אין לצאת עם אוכל למסדרונות ולחצרות. 
 • אין להשתמש בטלפונים במהלך השיעור. ולכן במידת הצורך (בעיה בריאותית או בעיה דחופה אחרת) תיעשה שיחה טלפונית רק דרך מזכירות ביה"ס .


 

אחריות לזמן ולהופעה

"כבודו של אדם – בגדו" 

(שמות רבה י"ח)

 • יש להגיע בזמן לבית הספר בתחילת יום הלימודים ואין לאחר לשעורים במהלך היום. את המורה / המנהלת נכבד בקימה כשהציוד מוכן על השולחן. 
 • נגיע לבית הספר בלבוש הולם ובתלבושת בית הספר נקייה ומסודרת עם סמל ביה"ס ברור. אין להגיע עם כפכפים, צבע בשיער, איפור, גופיות ספגטי, חצאיות קצרצרות.
 • בשיעורי ספורט נלבש חולצות כחולות ולטקסים נגיע בחולצות לבנות.
 • כל היעדרות שאינה מסיבה רפואית צריכה להיות בתיאום עם בית הספר, תוך יידוע המחנכת על סיבת ההיעדרות ובהתאם נקפיד על יצירת קשר עם התלמיד. היעדרות מסיבה רפואית מחויבת באישור.
 • תפקיד ההורים לדאוג כמיטב יכולתם כי בנם/בתם יקיימו את כללי התקנון

 

 

מדרג תגובות למקרים של אי קיום כללי התקנון

במקרה של אי קיום כללי התקנון על ידי תלמיד, יפעל בית הספר בהתאם למדרג תגובות שנקבע בתקנון. אולם יובהר, כי הדבר ייעשה כטיפול משלים במקביל לעבודה החינוכית שתיעשה על ידי צוות בית הספר, העבודה תעשה עם כל תלמיד הקשור באותו מקרה ולפי הצורך גם יחד עם הכיתה.

 

אלימות פיזית, מילולית ופגיעה ברכוש

 1. שיחת בירור עם המורה שנכחה באירוע.
 2. שיחה עם המחנכת, מכתב לידוע ההורים.
 3. שיחת בירור עם מנהלת / סגנית המנהלת בה תיקבע תכנית פעולה לשיפור ותיקון ההתנהגות (הכנת עבודה בנושא, תיקון רכוש שניזוק וכיו"ב) ומכתב להורים.
 4. הזמנת ההורים והתלמיד לשיחת בירור עם המנהלת והערה בתעודת המחצית.
 5. במקרים של אלימות חריגה , יורחק/ תורחק  התלמיד/ה מביה"ס לאלתר.
 6. השעיה (החזרה מהשעיה תהיה בליווי ההורים).

חומרת ואופי האירוע יאפשרו דילוג על שלבים, או חזרה על שלבים, והכל תוך התחשבות בנסיבות האירוע. תוכניות ההתערבות יעשו בליווי ובהתייעצות עם הצוות הבין מקצועי בבית הספר.

 

שעורי בית, הבאת ציוד, תלבושת בית ספר, איחורים ושימוש בטלפונים סלולאריים

פעם 1 – הערה ורישום ביומן המורה.

פעם 2 – הערה ורישום ביומן המורה , ידוע ההורים בשיחה.

פעם 3 – הערה, רישום ביומן וידוע ההורים בכתב והערה בתיק אישי.

פעם 4 – הערה, רישום ביומן ושיחה עם ההורים למטרת שיפור.

בין הצעדים שינקטו: הגעה ב-07:45 / השארות בסוף יום לימודים / פעילות בהפסקה.

במקרה של אי קיום הכללים באופן חוזר ונשנה, תירשם גם הערה בתעודת המחצית.
 

תלמידים שהתנהגותם לפי ערכי התקנון תהיה מופתית, יצוינו לשבח על ידי בית הספר ובנוסף תירשם הערה מתאימה בתעודת המחצית.


נספח לתקנון הבית ספרי

דרכי אכיפה

הפירוט


 

 
יש לקבל את פני המורה / מנהל/ת בקימה ובעמידה מכובדת ושקטה. יש להיות נוכחים בכל השיעורים. אישור יציאה מהכיתה יינתן רק ע"י המורה.

1.

תלמיד שינהג באופן בלתי הולם, אלימות מילולית / אלימות פיזית יקבל מכתב להורים ולתיק אישי.

במידת הצורך יורחק מבית הספר ליום לימודים וההורים יוזמנו לשיחה.

במקרה אלימות קשה– הרחקה מיידית מהכיתה או מביה"ס.

בביה"ס אנו מקפידים על תרבות הדיבור: מביעים דעתנו מבלי לפגוע באחרים ומקשיבים לזולת. אנו פותרים בעיות בדרכי נועם, בהדברות ולא באלימות.

2.

איחור בתחילת יום לימודים מחייב אישור הורים/רופא. במקרה של איחור לא מוצדק מהפסקה – שלילת הפסקה/שלילת כדור.

יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים. היציאה מהשיעור מותרת רק באישור המורה.

3.

על התלמידים לדאוג לניקיון סביבת עבודתם במשך שעות היום. בסיום יום הלימודים ירימו את הכיסאות. תלמיד/ה אשר ימצא/תמצא מלכלכת/מלכלך את הכיתה/רחבה/יקבל תורנות ניקיון במשך השבוע.

אנו מקפידים שהכיתות, המרחבים וחצר בית הספר יהיו נקיים ומסודרים. אנו דואגים לשירותים נקיים. באחריותו של כל משתמש לשמור על השירותים.

האכילה מותרת בכיתה בלבד.

4.

הפרעה ראשונה – אזהרה.
הפרעה שניה - אזהרה ושיחה.
הפרעה שלישית – מכתב להורים/הרחקה.
על התלמיד/ה להיכנס לשיעור באופן רגוע ושקט ולהתארגן לשיעור.
על התלמיד/ה לבצע את המטלות הנדרשות.

5.

אישור יציאה יש לקחת ממחנכת הכיתה ולהציג לשומר בכניסה לבית הספר.
תלמידים לא יוכלו לצאת מבית הספר במהלך יום הלימודים ללא ליווי מבוגר. אישור לשחרור יתקבל רק ע"י מכתב

6.

כל נזק שיגרם ישולם ע"י התלמיד/ה וההורים.
יש לשמור על רכוש בית הספר ורכוש הזולת.

7.

תלמידים שיגיעו ללא תלבושת אחידה יקבלו חולצה ממאגר האבידות ויחזירוה למחרת מכובסת. תלמידים שיסרבו לא יוכלו להיכנס לשיעור.
תלמידים שיצבעו השיער, לא יוכלו לשהות בביה"ס אלא לאחר תספורת הולמת

על כל התלמידים להגיע עם תלבושת ביה"ס בצבעים המאושרים בלבד.

אין להגיע לבית הספר בחולצות בטן, גופיות, כפכפים, נעלי אצבע, שיער צבוע, עגילים באוזניים בלבד

8.

יש להימנע מלהביא דברי ערך לביה"ס. האחריות על התלמיד/ה בלבד.

דברי ערך: מכשירים סלולריים, משחקים אלקטרוניים.

9.

שימוש במכשיר סלולרי יגרור החרמתו ויוחזר להורים בלבד.
יש לכבות כל מכשירי הטלפון בכניסה לבית הספר.

10.

תלמידים שלא ישמרו על רכוש ביה"ס /או רכוש חבריהם ישלמו עבור הנזק שיגרם.
יש לשמור על רכוש ביה"ס ורכוש הילדים.

11.


Comments