תקנון ביה"ס

תקנון בית הספר

ב"דרור "- תל"י מאמינים כי כל תלמיד מסוגל להצליח. אנו שואפים לפתח מסגרת לימודית מאפשרת ותומכת.

מעשה החינוך הינו מארג של שיתוף פעולה בונה ותומך בין הורים, תלמידים וצוות. הדגשת הלמידה כערך, הבנת החוקים והאחריות המשותפת לאכיפתם יאפשרו שגרת עבודה מקדמת ופוריה.

על כל השותפים לזכור את הזכות לכבוד והחובה לכבד,

"אדם לאדם – אדם"!

מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים; אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע; וּשְׂפָתֶיךָ, מִדַּבֵּר מִרְמָה.

סוּר מֵרָע, וַעֲשֵׂה-טוֹב; בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ." (תהילים לד , יב-טו)

כבוד לאדם ולרכוש

אנו מאמינים כי לכל תלמיד הזכות ללמוד, להתפתח בהתאם ליכולתו ולצרכיו באווירה ובסביבה תומכת, דיאלוגית ובטוחה תוך התחשבות בפרטיותו, רגשותיו ויכולותיו.

כל באי בית-הספר יתייחסו בכבוד למורים, לאנשי צוות, לתלמידים ולהורים.

בבית הספר אנו פותרים מחלוקות בדרכי נועם ובהידברות. אלימות פיזית הינה פגיעה מכוונת בגופו של אדם אחר או ברכושו. אלימות מילולית הינה פגיעה מכוונת באדם אחר באמצעות שימוש במילים. ביה"ס יגלה אפס סובלנות לאלימות.

נשמור על כללי התנהגות אלה כלפי הזולת, גם כאשר אנו משתמשים בתקשורת באמצעות האינטרנט לאחר שעות הלימודים ומחוץ לבית הספר.

בבית הספר אנו שומרים על רכוש הזולת, נכבד ונשמור גם על רכושנו הפרטי ונימנע מהבאת ציוד יקר או מסוכן לבית-הספר.

נישמע להוראות צוות בית הספר במהלך שעות הלימודים ובפעילויות מחוץ לבית-הספר.

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (משנה, מסכת אבות)

אחריות ללמידה

נקפיד על קיום חובותינו כתלמידים: הגעה בזמן לביה"ס ולשיעורים, הבאת הציוד הנדרש לכל שיעור, ביצוע המטלות הלימודיות כנדרש והתנהגות נאותה.

מורי בית הספר אחראים לקביעת תכני הלימודים ודרכי העבודה בכיתה בהתאם לתוכנית הלימודים ואחראים להוות דוגמה אישית ומשענת לתלמיד תוך שיתוף פעולה עם ההורים.

בית הספר רואה חשיבות רבה בשיתוף ההורים בכל הקשור למערך הבית ספרי בתחום החינוכי, רגשי, לימודי וחברתי.

"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" (משנה אבות פרק ב משנה)

אחריות וכבוד לסביבה

נשמור ונטפח את הסביבה כך שתהא נעימה, תוך שמירה על ערכי קיימות.

נשמור על ציוד בית הספר ומתקניו ונקפיד על ניקיון והיגיינה בחדרי השירותים.

נקפיד לאכול רק בכיתה. אין לצאת עם אוכל למסדרונות ולחצרות.

אין להשתמש בטלפונים במהלך השיעור. ולכן במידת הצורך (בעיה בריאותית או בעיה דחופה אחרת) תיעשה שיחה טלפונית רק דרך מזכירות ביה"ס . תלמידי כתות ד'-ו' יפקידו בכל בוקר את הטלפונים הניידים ויקחו אותם בסוף היום.

אחריות לזמן ולהופעה

"כבודו של אדם – ביגדו" ( שמות רבה י"ח)

יש להגיע בזמן לבית הספר בתחילת יום הלימודים ואין לאחר לשעורים במהלך היום. את המורה / המנהלת נכבד בקימה כשהציוד מוכן על השולחן.

נגיע לבית הספר בלבוש הולם ובתלבושת בית הספר נקייה ומסודרת עם סמל ביה"ס ברור. אין להגיע עם כפכפים, צבע בשיער, איפור, גופיות ספגטי, חצאיות ומכנסיים קצרצרים.

בשיעורי ספורט נלבש חולצות כחולות ולטקסים נגיע בחולצות לבנות.

כל היעדרות שאינה מסיבה רפואית צריכה להיות בתיאום עם בית הספר, תוך יידוע המחנכת על סיבת ההיעדרות ובהתאם נקפיד על יצירת קשר עם התלמיד. היעדרות מסיבה רפואית מחויבת באישור.

תפקיד ההורים לדאוג כמיטב יכולתם כי בנם/בתם יקיימו את כללי התקנון

מדרג תגובות למקרים של אי קיום כללי התקנון

במקרה של אי קיום כללי התקנון על ידי תלמיד, יפעל בית הספר בהתאם למדרג תגובות שנקבע

בית הספר, העבודה תעשה עם כל תלמיד הקשור באותו מקרה ולפי הצורך גם יחד עם הכיתה.

אלימות פיזית, מילולית ופגיעה ברכוש

1. שיחת בירור עם המורה שנכחה באירוע.

2. שיחה עם המחנכת, מכתב לידוע ההורים.

3. שיחת בירור עם מנהלת / סגנית המנהלת בה תיקבע תכנית פעולה לשיפור ותיקון ההתנהגות (הכנת עבודה בנושא, תיקון רכוש שניזוק וכיו"ב) ומכתב להורים.

4. הזמנת ההורים והתלמיד לשיחת בירור עם המנהלת והערה בתעודת המחצית.

במקרים של אלימות חריגה , יורחק/ תורחק התלמיד/ה מביה"ס לאלתר.

5. השעיה (החזרה מהשעיה תהיה בליווי ההורים).

חומרת ואופי האירוע יאפשרו דילוג על שלבים, או חזרה על שלבים, והכל תוך התחשבות בנסיבות האירוע.

תוכניות ההתערבות יעשו בליווי ובהתייעצות עם הצוות הבין מקצועי בבית הספר.

שעורי בית, הבאת ציוד, תלבושת בית ספר, איחורים ושימוש בטלפונים סלולאריים

פעם 1 – הערה ורישום .

פעם 2 – הערה ורישום, ידוע ההורים בשיחה.

פעם 3 – הערה, רישום , ידוע ההורים בכתב והערה בתיק אישי.

פעם 4 – הערה, רישום, שיחה עם ההורים למטרת שיפור.

בין הצעדים שינקטו: הגעה ב-07:45 / השארות בסוף יום לימודים / פעילות בהפסקה.

במקרה של אי קיום הכללים באופן חוזר ונשנה, תירשם גם הערה בתעודת המחצית.

נספח לתקנון הבית ספרי