יציאת מצרים

מצגת יציאת מצרים

בכיתה למדתם על הגעת משה לפרעה ובקשה ממנו כי ישחרר את ישראל לחופשי ומכאן החל להתגולל סיפור עשרת המכות ולאחריהן היציאה ממצרים. אירועים אלו היו ארועים אשר היו ראשית הפיכתנו לעם ,לכן הם נזכרים עד ימנו אנו.

ועכשיו לעבודה !!!

משימה ראשונה

כל זוג יקבל קטע מן הסיפור בו יהיה עליו לעסוק במצגת, כאשר בסיכום היחידה נוכל לחבר את המצגות וליצור סיפור רצוף שלם במצגת כיתתית.


פתחו את מחולל המצגות ה- PowerPoint ועבדו בהתאם להוראות הבאות:

כל מצגת תכלול שלוש שקופיות כאשר :

שקופית ראשונה תכלול:

§ שם המכה

§ שם מלא (עורכים:__________)

§ כיתה

§ הוספת תמונה הקשורה למכה.

שקופית שנייה תכלול:

§ תיאור המכה, במי פגעה? איזה נזק גרמה?

§ ציינו את תגובת פרעה.

http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0201.htm

המצגת תתבסס על פסוקים מספר שמות אותם נעתיק מ.

א. דם , פרק ז' פסוקים 14-25

ב. צפרדע, פרק ז' 26- ח' 11

ג. כינים, פרק ח' פסוקים 12-15

ד. ערוב, פרק ח' פסוקים 16-28

ה. דבר, פרק ט' פסוקים 1-7

ו. שחין, פרק ט' פסוקים 8-12

ז. ברד, פרק ט' פסוקים 13 -35

ח. ארבה, פרק י' פסוקים 1-20

ט. חושך, פרק י' פסוקים 21-29

י. מכת בכורות, פרק י"א פסוקים 1-10 וגם פרק י"ב פסוקים 29-36 .

שקופית שלישית תכלול:

תיאור המכה בתמונות

לעזרתכם :

· את תמונות המכות ניתן לחפש בגוגל בתמונות ( רצוי לכתוב באנגלית )

1. דם – Blood

2. צפרדע – Frog

3. כינים- Lice

4. ערוב - Beasts

5. דבר – Animal Pestilence

6. שחין – Boils

7. ברד – Hail

8. ארבה - Locusts

9. חושך - Darkness

10. בכורות – Slaying of the First-born

את המצגות תציגו בשיעור המסכם את נושא מכות מצרים ובנוסף נעלה אותן משורשרות זו לזו למרחב הכיתתי.

זכרו בתחילת ובסוף כל שלב בעבודה נחזור לדף זה בכדי לבדוק את עצמנו ולאחר הבדיקה נבקש בדיקה של המורה.

עבודה נעימה