ציור סמל האולימפיאדה

ציירו את סמל האולימפיאדה בהסתמך על משימת המעגל