תכניות קרן קרב


כתות א'-

בע"ח, אשכולות חשיבה, העולם המופלא.

כתות ב'-

בע"ח, אשכולות חשיבה, העולם המופלא.

כתות ג'-

בע"ח, אומנות הקרקס, קיימות.

כתות ד'-

בע"ח, אומנות הקרקס, קיימות ושירי א"י.

כתות ה'-

בע"ח,  שירי א"י , אסטרונומיה ופיזיקה.

כתות ו'-

בע"ח,  שירי א"י , אסטרונומיה ופיזיקה.