אודות בית הספר

הדרור - תל"י

ביה“ס נוסד בשנת 1995. ממוקם ברחוב החרמון פינת הדרור.

584 ילדים לומדים ומבלים בבית הספר.

64 אנשי חינוך הבאים בכל בוקר בתחושת שליחות

ועוסקים בהקניית ערכים, תרבות והשכלה.

21 כיתות : 19 כיתות אם , 2 כיתות לחינוך מיוחד והרבה בעלי חיים מאושרים גם כן !

בית הספר קולט תלמידים מכל רחבי ממבשרת ציון.

בנוסף לכך יש בבית הספר אוכלוסייה מגוונת של בעלי חיים, גם הם מאושרים !!!


יעדי ביה"ס לשנת התש"פ

מטרה א'- קידום למידה משמעותית ואיכותית- ידע, מיומנויות וערכים

יעד מס'1 – קידום ידע ומיומנות חשיבה בתחומי הדעת, בדגש על מקצועות הליבה.

יעד מס' 2- טיפוח מיומנות רגשיות, חברתיות וערכיות בלמידה

יעד מס'3- יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות ובכלל סביבות דיגיטאליות

מטרה ב'- חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד מס'6- חינוך לערכים יהודים, דמוקרטים, ציוניים וחברתיים, תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית.

מטרה ג'- קידום שיווין הזדמנויות ומיצוי פוטניצאל

יעד מס' 10- הכלה והשתלבות למיצוי פוטנציאל.

מטרה ד'- חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד מס' 13 – טיפוח מנהיגות הביניים בית ספרית


ועוד ידנו נטוייה...