השימושון  של  "הדרור"  
 
https://www.matific.com/social/login/moe/
 http://www.galim.org.il/ https://lnet.org.il
  
 http://city.galim.org.il/  
 
https://www.yisumatica.org.il/  http://kids.gov.il/  
 http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/MainMenu.aspx
https://scratch.mit.edu/
http://www.mimshak.com/    http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99 
       מדריך לקוד מונקי    
           
           
           
http://manbasnet.education.gov.il/mntnet/default.aspx http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/LMS http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx http://eshcolot.co.il/index.php?page=contentpage&type=article&id=527 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/KitaAlef http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx
           
           
             
             
 
 
  שיח דרורים 17 מחצית א' תשס"ח   שיח דרורים 18 מחצית ב' תשס"ח
  שיח דרורים 19 מחצית א' תשס"ט   שיח דרורים 20 מחצית ב' תשס"ט
  שיח דרורים 21 מחצית א' תש"ע   שיח דרורים 22 מחצית ב' תש"ע
  שיח דרורים 23 מחצית א' תשע   שיח דרורים 2מחצית ב' תשע
  שיח דרורים 25 תשע"ב   שיח דרורים 26 מחצית א' תשע"ג
   
   
 
 

 

אנציקלופדיות

http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm  

פורטלים

 

דוא"ל

 

טלויזיה

חדשות

תרגום

 

ילדים

וידאו

 

אקדמיה

 

שונות

 
 
     
תת-דפים (1): המלצות על ספרים
Comments