מודלים לאמצעי קצה

כיום ישנם מספר אמצעי קצה העומדים לרשות התלמידים.

על פי הנחיות משרד החינוך השימוש בטלפונים סלולריים אסור בבתי הספר אך השימוש נתון לשיקול דעת צוות ההנהלה.

כלומר, אם בית הספר החליט שיש זמן בו תלמידים יכולים להשתמש בטלפונים סלולריים למטרות לימודיות, ניתן לעשות זאת.

מהם אמצעי הקצה שעומדים לרשות התלמידים?

- טלפונים סלולריים דור 1-2

- טלפונים סלולריים דור 3 ומעלה - סמארטפונים

- מחשבי לוח - טאבלטים ו iPad

- מחשבים ניידים - לפטופים

- טכנולוגיה לבישה - משקפיים, שעונים, צמידים ועוד...

למרות שהאמצעים האחרונים אינם נפוצים היום (2014) בתוך שנה הם כבר יהיו כאן וכדאי להכיר אותם.

המודלים ללמידה באמצעות אמצעי קצה למעשה מתיישבים בקנה אחד עם שלושה מודלים של למידה.

* למידה פאסיבית

* למידה אקטיבית

* למידה מתוך הוראה

בלמידה פאסיבית המורה נותנת מנגישה את החומר הלימודי - אתרי מידע, מפות, תמונות, סרטונים ועוד, והתלמידים ממלאים דפי קריאה/צפייה. אמנם יש אפקט למידה במודל זה אך הוא נמוך יחסית לאחרים.

בלמידה אקטיבית על התלמידים להיות פעילים באופן שוטף בתהליך הלמידה. ישנם תת דגמים ללמידה מאין זו, כגון: למידת חקר, למידה מבוססת פרויקטים, למידה מבוססת מקום, הערכה חלופית ועוד. למעשה גם כאן מנגישה המורה את החומר הלימודי, אך לא את כולו. בנוסף, על התלמידים לענות על שאלות של בעיות מסדר חשיבה גבוה H.O.T.S. אולם, תהליך הלמידה אינו מסתיים רק בהגשה אחת כי אם בהגשות חוזרות לשיפור לאחר משוב המורה.

בלמידה מתוך הוראה התלמידים למעשה הופכים למורים עמיתים לחבריהם לכיתה, הם יכולים לעבוד בקבוצות או ביחידים, להגיש מטלות למורה ולאחר מכן להעביר את המידע והידע לחבריהם לכיתה, בן אם בדרך פאסיבית ובין אם בהדרך אקטיבית.