קְלִיעָה לַמַּטָּרָה

  • יבוא דמות יורה (עם רקע שקוף PNG).
  • הוספת דמות חץ (כולל הסתר והצג בזמנם).
  • ציור דמות מטרה.
  • יבוא /הוספת במה (רקע) מתאימה
  • תנועת חץ/קליע בנתיב Y קבוע X משתנה בלחיצה על דגלון ירוק.
  • פגיעה בצבע מרכז המטרה.
  • חיישן "אם נוגע בצבע_____"
  • שידור מסר "פגיעה"
  • דמות יורה קולטת מסר "פגיעה ואומרת "יש"

אתגר:

  • הוספת צליל