נרות זוכרים - מיזם מחוברים לשואה תשע"ו

הורים יקרים,

הנדון : מיזם מחוברים לשואה

"הייתי רוצה שיהיה אדם שיזכור שהייתי אדם והיה לי שם " ד.ברגר

כמו בשנה שעברה גם השנה ,נרתם בית הספר הדרור -תל"י ליוזמת ארגון 'מחוברים לשואה' במטרה להנחיל את זיכרון השואה באמצעות יוזמות חברתיות המכוונות בעיקר לדור הצעיר. הארגון הפועל בשיתוף משרד החינוך ללא מטרות רווח הקים מיזם שזכה לשם "נר זוכרים"

כל אחד מהנרות מוקדש לזכר אדם אשר נספה בשואה ופרטיו מופיעים על-גבי הנר. כל תלמיד יקבל נר נשמה ועליו תווית שעל גביה פרטים של אדם אשר נספה בשואה וכן ניתן לקרוא על סיפור חייו האמצעות סריקת קוד QR המפנה למידע נוסף על חייו.

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בפעילות משפחתית למען זיכרון השואה בהדלקת נר זכרון בערב יום השואה והגבורה . במעמד הדלקת הנר הנכם מוזמנים לסרוק באמצעות טלפון חכם או מחשב לוח (טאבלט) את הקוד ה QR- שעל הנר, המפנה למידע נוסף על חייו של הנספה.

לשם סריקת קוד ה QR יש - להוריד יישומון (אפליקציה) מתאימה (בביה"ס אנו מרבים לעבוד באמצעות יישומון

I-NIGMA הנתמך במערכות הפעלה של כל סוגי הניידים)

באתר הארגון ניתן אף להכין ולהדפיס מדבקת "נר זוכרים" לאדם קרוב אשר רוצים להנציח את זכרו ולהדביקה על-גבי נר זיכרון.

תודה על שיתוף הפעולה והרתמות להנצחה ולחינוך לזיכרון השואה.

אורית

והצוות החינוכי בביה"ס