תנ"ך - Bible 

בראשית

מצגת בריאת העולם 
 

שמות

מצגת יציאת מצרים
ספר שמות, ויקרא, במדבר דברים להורדה
 

ויקרא

 
 

במדבר

 
 

דברים

  
 

יהושוע

דיווח עיתונאי - הקרב בעי 
ספר יהושוע שופטים- להורדה
 

שופטים

מעגל החטא והעונש 

 

שמואל א'

דיווח עיתונאי - אירוע

 

שמואל ב'

 
 

מלכים א'

משפט שלמה

 

מלכים ב'

 

 

יונה

מערכת עיתון