תנ"ך - Bible

בראשית

מצגת בריאת העולם

שמות

מצגת יציאת מצרים

ספר שמות, ויקרא, במדבר דברים להורדה

ויקרא

במדבר

דברים

יהושע

יהושע פרקים א' - ב' תחילת דרכו המנהיגותית של יהושוע

יהושע פרק ג' - עם ישראל חוצה את הירדן בדרכו לכנען

יהושע פרק ד' - יהושע ועם ישראל בגלגל.

יהושע – פרקים ג-ד משימה באופק

דיווח עיתונאי - הקרב בעי

ספר יהושוע שופטים- להורדה

שופטים

מעגל החטא והעונש

שמואל א'

דיווח עיתונאי - אירוע

שמואל ב'

מלכים א'

משפט שלמה

מלכים ב'

יונה

מערכת עיתון