1.24 - פרק כ"ד - שאול ודוד במערה

Post date: Jun 10, 2015 10:05:44 AM

1. קראו את פרק כ"ד בספר שמואל א'.

2. מה עשה דוד לשאול כשגלהו במערה במצדות עין גדי?

3. מדוע לא הסכים דוד להצעת אנשיו להרוג את שאול? (ו')

4. מה ביקש שאול מדוד שישבע לו?

5. בצעו את המשימות הבאות באתר מקרא-נט

.