חיפוש מדוייק במנוע Google

למנוע החיפוש של Google יש אפשרות להוספת סימנים אשר מביאות לחיפוש מדויק יותר, סימנים אלה ניקראים אופרטורים, מצ"ב אינפוגרמה לאופרטורים נבחרים