NB! Studiet tilbys ikke lenger. Nettsiden beholdes imidlertid med deler av det tidligere studiets faglige innhold.

Manipulert – originalbilde malt av Giuseppe Arcimboldo, Bibliotekaren( c. 1570)


I videoen nedenfor får du en kort introduksjon til det feltet som vi har valgt å kalle
"medierike ebøker".

Vi skjønner raskt at "det medierike" ikke er helt enkelt å avgrense, og at det er en rekke klare møtepunkter med ulike webteknologier. Her er et med andre ord en glidende overgang mellom ebøker, det vi kan kalle webbøker og bok-apper. 

I et 15sp studium kan vi selvsagt ikke gå i dybden når det gjelder alle de tekniske mulighetene. Fokus vil være på å benytte tilgjengelige løsninger for å sette sammen ebøker, og i hovedsak arbeide med fortellermessige utfordringer.

Som student i "Utvikling av medierike ebøker" skal du dermed bli i stand til å beskrive, prototype og tenke markedsmessig rundt medierike uttrykk, beregnet for nettbrett og mobile enheter.

Vi bruker mye skjermvideo for å vise og forklare ulike sider ved ebokproduksjon. For å få skikkelig utbytte av disse er det vesentlig at du ser på videoene i høy nok oppløsning. Her finner du litt informasjon om hvordan du stiller inn dette.