25(9) вересень 2013Тема номеру: "Психологічний супровід виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі"

     У нових соціально-економічних умовах зростає роль виховання, основне покликання якого забезпечувати всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства. Розвиток талантів дитини, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей - мета сьогоднішньої школи. Через формування особистостей, здатних до свідомого суспільного вибору, відбувається збагаченняінтелектуального, творчого, культурного потенціалу українського народу. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинена, національно свідома, високоосвічена, життєво компетентна, творча особистість, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.
   Номер буде корисний як практичним психологам, так і класним керівникам навчальних закладів.

  1. Габік Л.А., Полтавська Т.М., Меланчик А.П., Гріцаєнко А.С. Робота психолога з педагогічним колективом 
  2. Лозняк Л.В. Конфлікт у школі: чи можна йому запобігти? 
  3. Орлова С.О., Пасхалова О.В., Першина О.І., Рига Г.О., Скородід Ю.К. Робота психолога з батьками: конструктивний діалог 
  4. Кошкарьова Я.А., Цибульська Є.О., Товстико Г.В. Робота психолога з батьками: конструктивний діалог 
  5. Джеломанова В.А., Драпова Н.В., Уланська Н.М., Носуленко О.В. Години спілкування з психологом 
  6. Капустіна Т.В., Найбоченко І.А. Використання тренінгу в роботі класного керівника 
  7. Миронова Л.Д., Папакіца Н.М, Слабишева О.Є., Міронова О.П., Новікова Н.С., Синельникова Т.В., Психологічний супровід роботи класного керівника з дітьми девіантної поведінки 
  8. Зарицька О. М. Шляхи подолання професійної деформації вчителя 
Номер підготовлено за сприяння Центру національного виховання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти