Світ виховання

Cимонова С. П. План уроку «Волшебный мир сказки» 
Робота містить розробку уроку з російського читання для 4 класу. Мета уроку – поширити знання дітей про величність чародійства, повчальної сили в казках.Це заняття може проводитися в будь–якому класі і на різних педагогічних заходах, а саме: на уроці, у позакласні години, на спеціальних заняттях. Матеріал підібраний таким чином, що його об’єм може зменшуватись або збільшуватись в залежності від віку учнів. Пропонуючи заняття своїм колегам, ми сподіваємося на те, що в будь-якій місцевості, де виховуються учні є свої історичні пам’ятки, видатні земляки і впевнені, що своїй „малій батьківщині” вони присвятили вірші і пісні.
Розробляючи своє заняття ми намагалися досягти мети, яка є обов’язковою для роботи з учнями, які мають вади слуху. А саме: розвиток слухового сприймання на різноманітному мовному матеріалі та розвиток зв’язної усної мови учнів.

Кайда О. С. Урок літератури у 8 класі "А.С.Пушкин и его герои. Тема любви, верности и предательства в "Маленьких трагедиях" и повести "Капитанская дочка"

Запропонована година спілкування ознайомлює учнів із психологічною природою конфлікту, його структурою, динамікою. Використані вправи та елементи тренінгу допомагають знайти ефективні шляхи розв’язування конфліктних ситуацій, сприяють взаєморозумінню в класі. Більша частина матеріалу подана у формі мультимедійної презентації.
Именно на уроках чтения при работе с текстом ученик может раскрыть, развить с помощью учителя свой творческий потенциал. Вашему внимания предлагается цикл уроков в 3 классе по теме «Учимся общаться» с использованием интерактивных технологий.Даний урок являє собою зразок продуманого ефективного поєднання слов'янських (українська та російська) і германської (англійська) мов, представлених фрагментами літературних творів, присвячених вічній темі кохання. Підготовка та участь в подібних уроках сприяють зняттю емоційного і фізичного напруження учнів і певною мірою знижують перевантаження учнів при підготовці домашніх завдань. Пропонований матеріал може бути використаний для проведення підсумкового уроку, тематичного вечора або позакласного заходу в 9 - 11 класах. При виборі літературної основи автори керувалися шкільною програмою з української та світової літератури і рекомендаціями по позакласному читання.

Comments