Практика компетентнісного підходу

Скалан Н. Л. "Урок-подорож з української мови у 6 класі “Стежками рідного міста” за темою “Написання складних прикметників разом і через дефіс”

    Мета уроку:формувати в учнів знання, уміння й навички правопису складних прикметників, вживаючи їх у мовленні; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мислення, пам'ять, увагу, усне і писемне мовлення, творчу компетентність учнів; виховувати любов до рідного краю, рідного міста.


Миколенко Т. І. Розробка уроку-презентації "Проектування та виготовлення виробів в’язаних спицями"


    Мета уроку: презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів, формування позитивної Я-концепції, розвиток життєвих компетентностей.


    Цель урока. Систематизировать знания учащихся о животных, обитающих в степях и лесах Украины (о способе жизни, питания). Формировать умение анализировать текст, выделяя в нём главное. Развивать речь, мышление, внимание учащихся; расширять словарный запас. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе.


    Урок розроблений до підручника української мови 2 кл. О.Н.Хорошковської, Г.І.Охоти 2003 р. видання для шкіл з російською мовою навчання. Тема уроку «Лічба. Лічилки» допомагає використовувати між предметні зв’язки: мова – математика. Активну й самостійну пізнавальну діяльність учнів забезпечують ігри, інсценування, математичний диктант, інтерактивна вправа.


    Урок-захист розроблений з метою презентації учнями власних робіт – результатів довготривалої роботи над проектами: «На семи вітрах», «Лісова казка», «Мандрівка морем».


    Становление познавательных интересов учащихся, воспитание активности происходит, прежде всего, на уроке. От того насколько сознательно, с желанием, творчески будут работать дети на уроке в начальных классах, зависит то, как они в дальнейшем будут думать, рассуждать, доказывать, творчески мыслить.Рассматриваются примеры организации творческой деятельности учащихся на уроках русского языка. (На примере 4 класса)

    Однією з найцікавіших форм проведення уроків з історії, яка поєднує освітню, розвивальну і виховну мету навчання, є гра. Гра сприяє міцному засвоєнню знань, формуванню інтересу до навчання, розвитку творчих здібностей учнів; спонукає учня оцінювати, фантазувати, розглядати альтернативи, ровיּязувати проблеми й приймати рішення, стимулює активну діяльність. Гра на уроці та у позакласний час впливає на формування особистості, сприяє психологічному розвитку учня – виховує навички колективізму, розвиває організаторські здібності. Різноманітні конкурси допомагають розвивати допитливість, тренують памיּять, увагу, вміння логічно мислити, дають змогу індивідуалізувати роботу, давати завдання з урахуванням психофізіологічних особливостей учнів класу, максимально розвиваючи їхні здібності. Розробка позакласного заходу «Лицарський турнір» може стати у нагоді вчителям історії під час підготовки до проведення Тижня історії в школі, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям шкіл-інтернатів.


    У статті викладені погляди на необхідність впровадження в навчальному процесі повного опрацювання геометричних понять,що надає учням змогу самостійно оволодівати термінологією,оцінювати зміст і роль виучуваного матеріалу. Наведені практичні матеріали, які допоможуть вчителю у пощуку шляхів реалізації проблеми.

Comments