Практика компетентнісного підходу

Працюючи не один рік, використовуючи різні інноваційні технології, ведучи свої спостереження, з впевненістю можу заявити, що проектне навчання уможливлює різке збільшення відсотка засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свiдомiсть учня, а й на його дії, практику, почуття та волю. У дітей виникає велике бажання читати і писати твори та свої вірші.


Кухар Т.А. Формування життєвих компетентностей шляхом використання проектних технологій

Метод проектів зорієнтований на само стійну діяльність учнів, яка реалізується як в індивіду альній, так і в груповій діяльності, що завжди передбачає розв'язання проблеми: з одного боку — використання сукупності різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — необхідність інтегрування знань, вміння використовувати знання з різних галузей науки.

У статті розглянуто проблеми формування творчої компетентності на уроках української мови. Зазначено, що сприяти розвитку творчого потенціалу дитини, безсумнівно, повинне правильно поставлене навчання. Лаконічно дається відповідь, як формувати творчу компетентність особистості в процесі навчання на початку ХХІ століття, використовуючи педагогічні надбання вчених з цієї проблеми. Більш докладно наводяться інноваційні методи, форми та прийоми роботи з досвіду роботи, які вчитель використовує на уроці української мови з метою формування творчої компетентності учнів. Значний інтерес становить запропонований комплекс творчих завдань до розділу «Морфологія». Стаття стане в пригоді широкому загалу вчителів української мови, студентам, усім, хто цікавиться розвитком творчих здібностей школярів.


Урок присвячений розгляду поняття «норма» в російській мові. У поданому матеріалі розглядається порушення акцентологічних та лексичних норм, формулюються його причини, надається матеріал для аналізу кожного з видів порушень. Урок побудований з використанням ІКТ та пропонується при вивченні теми «Культура мовлення. Стилістика» у рамках програми 10 класу.

Comments