Сучасне управління освітою

Шепеленко Н. М. "Модернізація методичної роботи з кадрами в сучасній школі через впровадження рівневої моделі" 

    Важлива умова покращення діяльності сучасної школи – це підвищення рівня наукового керування нею і контрольно-аналітичної діяльності її керівника, вміння спиратись у своїй управлінській діяльності на досвідчених вчителів, колективну думку, стимулювати творчість, ініціативу кожного підлеглого, вміти відкривати нове, втілювати передові педагогічні ідеї та досвід. Управління має відбуватися на науковому прогнозуванні з урахуванням умов суспільства. Стаття розрахована на заступників директорів навчальних закладів освіти, методистів з наукової роботи.


Comments