Практика компетентнісного підходу

Урок пройшов практичну апробацію і викликав інтерес як учителів-словесників, так і учнів. Методична мета: показати ефективність використання на уроках української літератури проектної технології навчання, засобів формування продуктивної творчої компетентності учнів, елементів компаративного та текстоцентричного аналізу художнього твору.

Форма організації уроку сприяє створенню позитивної атмосфери. Урок реалізує мету формування і вдосконалення навичок читання складів, слів, речень. Особливу увагу приділено розвитку зв`язного мовлення та творчого нестандартного мислення школярів шляхом використання цікавих, оригінальних завдань.

Цель урока: объяснить причини франко-прусской войны; проанализировать особенности экономического развития страны; охарактеризовать суть Конституции Третьей республики; определить суть и направлення внешней поли тики Франции; формировать умения учащихся анализировать исторические факты, взаимосвязь событий, прослеживать синхронность событий и процессов; воспитывать отрицательное отношение к войне как средству разрешения конфликтов.

Заняття з української літератури в умовах демократичної, відновленої держави формує оптимістичні, творчі настрої нового покоління, високі риси шляхетності та лицарства. Аналіз художнього твору завжди викликає радість спілкування учня з мистецтвом, збуджує патріотичні почуття, формує стійкі переконання, розвиває творче самостійне мислення. Викладач повинен прищеплювати любов до України, спонукати до прагнення мати в житті активну цілеспрямованість.


Урок розроблений за підручником Горошкіної О.М. «Українська мова» для 6 класу шкіл з російською мовою навчання. Урок вивчення нових знань спрямований на зацікавлення учнів темою, сприяє формуванню полікультурної, комунікативної, соціальної компетентностей, розширює кругозір, збагачує мовлення.

Друга світова війна – трагедія українського народу. Трагічна доля жінок у роки війни. Ідеї гуманізму й національної гідності в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні». Возвеличення образу української жінки, понівеченої й покинутої на глум у роки окупації, але здатної на вірну любов і самопожертву в ім’я народу й життя на землі.

Цель: продолжать формировать понятие «человек - живой организм», сформировать представления об органах дыхания, их функциях и роли в жизни человека, об охране органов дыхания; развивать внимание, наблюдательность, исследовательские навыки, критическое мышление, умение анализировать, делать выводы, навыки правильного дыхания; способствовать формированию компетентного отношения к собственному здоровью, развитию санитарно-гигиенических навыков заботы о чистоте воздуха.

Урок вивчення нових знань за чинною навчальною програмою загальноосвітньої школи складений з використанням інтерактивних методик навчання для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, де пропонуються різні види та форми роботи учнів: групова, індивідуальна, дослідницька, самостійна робота, взаємоперевірка.

Comments