Перлини педагогічної творчості

Гуркіна І. М. План - конспект уроку з української літератури в 10 класі (інтерактивна лекція) Тема. Михайло Коцюбинський. Психологічна новела «Intermezzo». Поетика імпресіонізму.

Мета: допомогти учням осягнути психологізм твору, поетику імпресіонізму в ньому, красу художнього слова; розвивати навички аналізу епічних творів, висловлення свого ставлення до зображуваного; дати поняття про імпресіонізм у літературі й образотворчому мистецтві, про психологічну новелу; визначити проблематику новели, особливості її композиції, розкрити символічні образи й образотворчі засоби; розвивати образне мислення, уміння сприймати художній текст у його єдності з життям; виховувати любов до художнього читання, естетичні почуття, тонке розуміння прекрасного і повагу до письменницької праці.

Кошелева О. Б. Мовний аспект сучасних рекламних оголошень

У сучасному інформаційному просторі, де українська мова намагається посісти гідне місце, можна віднайти безліч матеріалів, що межують на рівні кальок і суржика. У даній статті розкривається мовний образ рекламних оголошень, здійснюється спроба аналізу їх текстового супроводу (калькування, труднощі перекладу з російської та інших мов, елементарні орфографічні недосконалості тощо) та з′ясовуються принципи впливу реклами на підсвідомість людини.

Сенкевич В.В. Розробка відкритого уроку на тему: «Прикладне мистецтво в житті людини. Реалізація ідей»

Ми все частіше забуваємо свої національні надбання, свої традиції. Вважаю за потрібне впровадження таких уроків, які допоможуть нам у відродженні духовності нашого народу.

Ознайомлення з різними видами художніх промислів дає можливість дітям вивчати культуру, традиції нашої держави, а створені ними роботи допоможуть людям згадати свої витоки.

Рідкоус Т. В. Інтегрований урок - гра з української літератури „ЩО? ДЕ? КОЛИ?”

Пріоритетним напрямком розвитку особистості учня є формування інтелектуальних умінь творчої діяльності. Результативним у цьому плані є використання нестандартних уроків. Урок – гра – це урок на якому навчання стає цікавим і захоплюючим процесом, що поглинає думки і почуття всіх.

Шкрябець С.Ф. Бінарний урок « Зима глазами художников, поэтов, композиторов»

На бинарном уроке учащиеся имеют возможность получать глубокие и разносторонние знания, используя информацию из различных предметов, совершенно по-новому осмысливая события, явления. Взаимосвязь предметов чтения и музыки обеспечивает формирование умений переносить знания из одной отрасли в другую

Майорова Л. В. "Урок русского языка во 2-ом классе. Правописание гласних после шипящих. Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу"

Использование средств ИКТ на уроке даёт возможность разнообразить учебный процесс. В результате работы учащиеся самостоятельно добывают знания, работают коллективно, отвечая за общий результат, учатся оперировать знаниями, используя их в различных ситуациях, выражают свои мысли, овладевают элементарными приёмами запоминания.

Морозова І.Г. Географічне положення та історія відкриття й дослідження Антарктиди ( 7 клас)

В результаті випереджаючого домашнього завдання учні знайомляться з географічним положенням і історією дослідження материка Антарктиди, систематизують свої знання і закріплюють практичні навики роботи з контурною картою.

Писаренко О. К. Урок-свято «Низький уклін тобі, Тарасе» для учнів 3-4 класів

Більше 15 років проводжу в школі з учнями 3-4 класів урок-свято «Низький уклін тобі, Тарасе». На цьому уроці дуже важливим є звучання бандури і виразне читання напам’ять учителем поеми Т.Г. Шевченка «Утоплена». Урочистість даного уроку, відчуття слова Шевченка сприяє розвитку у дітей бажання читати і вчити твори Кобзаря.