Перлини педагогічної творчості

Мета: допомогти учням осягнути психологізм твору, поетику імпресіонізму в ньому, красу художнього слова; розвивати навички аналізу епічних творів, висловлення свого ставлення до зображуваного; дати поняття про імпресіонізм у літературі й образотворчому мистецтві, про психологічну новелу; визначити проблематику новели, особливості її композиції, розкрити символічні образи й образотворчі засоби; розвивати образне мислення, уміння сприймати художній текст у його єдності з життям; виховувати любов до художнього читання, естетичні почуття, тонке розуміння прекрасного і повагу до письменницької праці.

Кошелева О. Б. Мовний аспект сучасних рекламних оголошень
У сучасному інформаційному просторі, де українська мова намагається посісти гідне місце, можна віднайти безліч матеріалів, що межують на рівні кальок і суржика. У даній статті розкривається мовний образ рекламних оголошень, здійснюється спроба аналізу їх текстового супроводу (калькування, труднощі перекладу з російської та інших мов, елементарні орфографічні недосконалості тощо) та з′ясовуються принципи впливу реклами на підсвідомість людини.  

Ми все частіше забуваємо свої національні надбання, свої традиції. Вважаю за потрібне впровадження таких уроків, які допоможуть нам у відродженні духовності нашого народу.
Ознайомлення з різними видами художніх промислів дає можливість дітям вивчати культуру, традиції нашої держави, а створені ними роботи допоможуть людям згадати свої витоки.

Пріоритетним напрямком розвитку особистості учня є формування інтелектуальних умінь творчої діяльності. Результативним у цьому плані є використання нестандартних уроків. Урок – гра – це урок на якому навчання стає цікавим і захоплюючим процесом, що поглинає думки і почуття всіх. 

На бинарном уроке учащиеся имеют возможность получать глубокие и разносторонние знания, используя информацию из различных предметов, совершенно по-новому осмысливая события, явления. Взаимосвязь предметов чтения и музыки обеспечивает формирование умений переносить знания из одной отрасли в другую

Использование средств ИКТ на уроке даёт возможность разнообразить учебный процесс. В результате работы учащиеся самостоятельно добывают знания, работают коллективно, отвечая за общий результат, учатся оперировать знаниями, используя их в различных ситуациях, выражают свои мысли, овладевают элементарными приёмами запоминания.

В результаті випереджаючого домашнього завдання учні знайомляться з географічним положенням і історією дослідження материка Антарктиди, систематизують свої знання і закріплюють практичні навики роботи з контурною картою.

Більше 15 років проводжу в школі з учнями 3-4 класів урок-свято «Низький уклін тобі, Тарасе». На цьому уроці дуже важливим є звучання бандури і виразне читання напам’ять учителем поеми Т.Г. Шевченка «Утоплена». Урочистість даного уроку, відчуття слова Шевченка сприяє розвитку у дітей бажання читати і вчити твори Кобзаря.

Comments